Over ons  Nieuws/blog  Login   
  Search
 
 
 
Home
 
 
 
Boekhouding onderneming
 
 
 
Boekhouding Stamrecht BV
 
 
 
Financiële Planning
 
 
 
Stamrecht BV Home
 
 
 
Praktijkvoorbeelden
 
 
 
Voordelen Clarus
 
 
 
Jaarlijkse aangifte
 
 
 
Uitkeringen
 
 
 
Overstappen
 
 
 
Liquidatie
 
 
 
Kosten
 
 
 
De fiscus
 
 
 
Downloads
 
 
 Boekhouding Stamrecht BV  >>  Downloads  >>  Het U rendement     september 18, 2020  
Downloads boekhouding Stamrecht BV

Wat is het U-rendement? Een korte uitleg.

Het U-rendement is een soort gemiddelde van de rente die betaald wordt door de overheid op staatsobligaties. De rente op staatsobligaties verschilt namelijk per obligatie, waarbij de gekozen looptijd van de lening de belangrijkste factor is. Leningen met een lange looptijd en vaste rente kennen een hogere vergoeding (rente) dan leningen die slechts voor een korte periode worden afgesloten. De vraag wat de rente is op een staatsobligatie kan dus niet beantwoord worden, dit is afhankelijk van de gekozen looptijd. Het U-rendement probeert echter wel weer te geven wat de staat vandaag de dag aan rente betaalt door een gemiddelde te nemen van de rentes over verschillende looptijden. Hieruit volgt een rentepercentage dat tweewekelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars.

Veel verzekeringen, pensioenregelingen en andere lange termijn (financiële) contracten kennen als achterliggende variabele voor de rente dit U-rendement. Er wordt dan bijvoorbeeld afgesproken ieder jaar de rente te herzien naar het dan geldende U-rendement (vaak plus een vooraf vastgestelde opslag of juist minus een vooraf vastgestelde afslag). Ook in het geval van stamrechtovereenkomsten wordt veelal dit U-rendement gebruitk als basis voor de toe te kennen rente op de stamrechtverplichting (de oprenting). Er zijn dan meerdere variaties denkbaar, uiteenlopend van een vaststaande rente op basis van het U rendement bij het aangaan van de overeenkomst minus 0,5%, tot een overeenkomst waarin de oprenting wordt vastgelegd op basis van het gemiddelde U rendement van ieder jaar.

Overzicht hoogte U-rendement

Hieronder houden wij de hoogte van het U-rendement bij en geven we een overzicht van het gemiddelde U rendement per boekjaar.

U rendement voor de oprenting Stamrecht BV
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
januari -0,08% 0,43% 0,68% 1,75% 1,30% 2,16% 2,49% 3,23% 3,93% 4,27%
februari 0,00% 0,40% 0,57% 1,74% 1,25% 2,05% 2,68% 3,20% 3,62% 4,19%
maart 0,05% 0,32% 0,43% 1,71% 1,35% 1,96% 2,89% 3,12% 3,49% 4,10%
april 0,06% 0,24% 0,31% 1,64% 1,44% 1,87% 2,99% 3,06% 3,44% 3,95%
mei 0,08% 0,11% 0,22% 1,51% 1,46% 1,86% 3,15% 2,96% 3,45% 3,90%
juni 0,06% 0,08% 0,26% 1,41% 1,33% 1,80% 3,15% 2,83% 3,38% 4,02%
juli 0,04% 0,03% 0,38% 1,30% 1,32% 1,64% 3,11% 2,65% 3,43% 4,31%
augustus 0,10% -0,06% 0,55% 1,18% 1,41% 1,51% 2,95% 2,46% 3,44% 4,54%
september 0,12% -0,18% 0,59% 1,07% 1,61% 1,41% 2,73% 2,38% 3,43% 4,59%
oktober 0,13% -0,25% 0,60% 0,96% 1,78% 1,42% 2,50% 2,30% 3,33% 4,47%
november 0,10% -0,25% 0,55% 0,86% 1,87%  1,40% 2,28% 2,28% 3,30% 4,32%
december 0,06% -0,16% 0,50% 0,77% 1,84% 1,38% 2,18% 2,29% 3,28% 4,16%
gemiddelde over het jaar 0,06% 0,06% 0,47% 1,33% 1,50% 1,71% 2,76% 2,73% 3,46% 4,24%

 

 

Social Sharing Sites
 

Hoofdkantoor Den Haag
Bankaplein 3
2585 EV  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 070- 416 16 05
fax : 070- 416 16 26
info@clarusadvies.nl


 

 Copyright 2011 Clarus Financieel Adviseurs   Terms Of Use  Privacy Statement