Over ons  Nieuws/blog  Login   
  Search
 
 
 
Home
 
 
 
Boekhouding onderneming
 
 
 
Boekhouding Stamrecht BV
 
 
 
Financiële Planning
 
 
 
Stamrecht BV Home
 
 
 
Praktijkvoorbeelden
 
 
 
Voordelen Clarus
 
 
 
Jaarlijkse aangifte
 
 
 
Uitkeringen
 
 
 
Overstappen
 
 
 
Liquidatie
 
 
 
Kosten
 
 
 
De fiscus
 
 
 
Downloads
 
 
 Boekhouding Stamrecht BV  >>  Liquidatie  >>  Actieve BV     september 21, 2019  
Liquidatie actieve Stamrecht BV

Als een Stamrecht BV ook zakelijk actief is geweest (er werd/wordt een onderneming gedreven uit de BV), dient de ‘normale’ procedure gevolgd te worden bij ontbinding. Wanneer de BV enkel als Stamrecht BV heeft gefungeerd, is het mogelijk de snelle variant bij ontbinding te volgen, de zogenaamde turbo-liquidatie. De normale procedure (hieronder weergegeven) duurt een aantal maanden en brengt meer kosten met zich mee.

Stappenplan liquidatie actieve Stamrecht BV

 • Ga in de statuten na wat er is opgenomen aangaande de ontbinding van de Stamrecht BV. Zorg ervoor dat deze bepalingen in acht worden genomen bij de volgende stappen.
 • Neem in een vergadering van aandeelhouders zelfstandig (of op voorstel van het daartoe bevoegde orgaan) een besluit tot ontbinding van de BV.
 • Neem in bovenvermeld besluit op wie er als vereffenaar wordt aangewezen en wie als bewaarder van de boeken en bescheiden optreedt (kan dezelfde persoon zijn).
 • Schrijf met behulp van formulier 17 de ontbinding, de vereffenaar en de bewaarder van boeken in bij de Kamer van Koophandel.
 • Vanaf nu dient er bij alle correspondentie van de Stamrecht BV de term "in liquidatie" achter de naam van de BV te worden geplaatst.
 • De vereffenaar gaat na of er na betaling van de eventuele schulden een overschot is van vermogen.
 • Is er een overschot, dan betaalt de vereffenaar eerst alle schulden van de Stamrecht BV. Daarna draagt de vereffenaar het resterende kapitaal over aan de aandeelhouders of eventueel anderen die volgens de statuten daartoe gerechtigd zijn.
 • Is er een tekort, dan dient er faillissement aangevraagd te worden bij de rechter. Alleen indien alle bekende schuldeisers instemmen met de voortzetting van de vereffening buiten faillissement is dit niet wettelijk verplicht.
 • Er wordt rekening en verantwoording van de vereffening opgesteld door de vereffenaar en (bij meerdere gerechtigden) een plan van verdeling.
 • Deponeer nu de rekening en verantwoording en het plan van verdeling bij de Kamer van Koophandel.
 • Publiceer deze deponering in dagblad.
 • Nu dient er 2 maanden gewacht te worden alvorens verder te gaan. Dit om crediteuren de mogelijkheid te geven zich te verzetten tegen de ontbinding.
 • Vraag de rechtbank om een verklaring van non-verzet (indien er ook geen verzet is aangetekend uiteraard).
 • De vereffenaar voert het plan van verdeling uit indien de verklaring van non-verzet is ontvangen.
 • De BV is nu ontbonden.
 • Deponeer de ontbinding en de gegevens van de bewaarder van de boeken bij de Kamer van Koophandel (weer formulier 17).
 • De bewaarder van de boeken heeft de wettelijke plicht de boeken  en bescheiden van de BV 7 jaar te bewaren.
Voor verdere informatie aangaande de liquidatie van de Stamrecht BV kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Text/HTML

 

Hoofdkantoor Den Haag
Bankaplein 3
2585 EV  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 070- 416 16 05
fax : 070- 416 16 26
info@clarusadvies.nl


 

Social Sharing Sites
 Copyright 2011 Clarus Financieel Adviseurs   Terms Of Use  Privacy Statement