Liquidatie Stamrecht BV

Er zijn (grofweg) vier momenten waarop het wenselijk is om een Stamrecht BV op te heffen, welke hierna ieder kort worden besproken. Vervolgens bespreken wij het te volgen stappenplan bij een liquidatie van een Stamrecht BV voor zowel een actieve Stamrecht BV als een ‘standaard’, inactieve Stamrecht BV. De momenten waarop opheffing van een Stamecht BV wenselijk is zijn:

1. De Stamrecht BV heeft alle uitkeringen gedaan (of keert in 2014 het gehele tegoed ineens uit), de ontslagvergoeding is geheel opgesoupeerd;
2. De Stamrecht BV valt achteraf tegen qua kosten en/of moeite;
3. De Stamrecht BV wordt nog wel gebruikt maar biedt geen extra voordelen meer;
4. De bestuurder vertrekt naar het buitenland.

1) De Stamrecht BV opheffen omdat alle uitkeringen zijn gedaan
Nadat de Stamrecht BV de gehele stamrechtverplichting heeft uitgekeerd aan de klant in de vorm van uitkeringen, dan is er geen geld meer aanwezig (buiten het startkapitaal en eventueel winstreserves) en heeft de klant ook geen tegoed meer. Het werk van de Stamrecht BV zit er op, de Stamrecht BV is ‘leeg’ en kan dus geliquideerd worden.

2) De Stamrecht BV opheffen omdat de kosten en of moeite erg tegenvallen
Een Stamrecht BV kan in sommige gevallen achteraf erg tegenvallen en meer als een blok aan het been worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de jaarlijkse kosten erg hoog blijken en een relatief zware last zijn voor de BV. Ook kan de ‘rompslomp’ van de jaarlijkse werkzaamheden tegenvallen ten opzichte van de initiële verwachting op dit gebied. In een dergelijk geval kunt u besluiten om het aanwezige tegoed over te sluiten naar een andere partij (banksparen of verzekeren) en de Stamrecht BV opheffen.

3) De Stamrecht BV opheffen omdat de voordelen inmiddels zijn vervallen
De eerste keuze met de gouden handdruk die gemaakt is tijdens ontslag hoeft natuurlijk niet altijd de juiste te blijken (of vooral: de juiste te blijven). Nieuwe producten, inzichten of ervaringen kunnen in sommige gevallen leiden tot een situatie waarin de Stamrecht BV niet meer wenselijk is.
Steeds vaker wordt het gouden handdruk banksparen gebruikt als oplossing voor de ontslagvergoeding omdat dit een erg flexibele en goedkope manier is om met een ontslagvergoeding om te gaan. Voor personen die voor 2010 een ontslagvergoeding kregen bestond de optie van banksparen echter niet en diende de keuze gemaakt te worden tussen een relatief dure verzekering of een Stamrecht BV. Hierbij is de Stamrecht BV vaak opgericht om vooral de kosten en inflexibiliteit bij verzekeraars te vermijden, de kosten van een BV waren destijds wellicht aanzienlijk minder. Nu banksparen mogelijk is met de gouden handdruk, is het ook mogelijk om kosteloos te sparen bij de bank en op ieder gewenst moment het geld (of een deel ervan) op te nemen. Voor diegenen die simpelweg willen sparen met de ontslagvergoeding en flexibel willen opnemen is dit dus een zeer goede optie geworden, aangezien de kosten (en moeite) van de Stamrecht BV komen te vervallen.
Dit leidt er ook toe dat er mensen zijn die een Stamrecht BV hebben opgericht voor 2010 (omdat dit destijds de beste optie was) maar waarvoor het gouden handdruk banksparen een betere oplossing was geweest dan de Stamrecht BV. Dit betekent niet dat voor hen deze optie niet meer mogelijk is. Je kunt namelijk als klant van de Stamrecht BV het aanwezige tegoed oversluiten naar een bank in de vorm van banksparen. Zo open je een gratis bankspaarrekening waarin het geld wordt overgeboekt, en kan de Stamrecht BV worden opgeheven.
Deze optie is ook erg interessant voor Stamrecht BV’s waarvan het einde nadert. Wanneer de uitkeringen eenmaal zijn ingegaan en waarschijnlijk niet meer hoeven te worden aangepast, is de Stamrecht BV eigenlijk ook overbodig geworden. De jaarlijkse kosten blijven doorlopen terwijl het kapitaal minder en minder wordt dus relatief zal de BV steeds meer gaan kosten. Ook de geboden flexibiliteit biedt dan geen voordelen meer. Doorgaans zal het prettiger zijn om het kapitaal over te boeken naar een uitkerende bankspaarrekening (of eventueel lijfrente) welke de uitkeringen gratis uitvoert (inclusief jaaropgave en loonadministratie) terwijl de Stamrecht BV kan worden opgeheven.

4) De Stamrecht BV opheffen wegens een vertrek naar het buitenland
Bij een emigratie van de bestuurder van de Stamrecht BV spelen er nogal wat juridisch en fiscale zaken. Dat de klant verhuist is niet zo’n probleem, het dagelijkse bestuur van een Stamrecht BV kan niet zomaar naar het buitenland verhuizen.

Voor meer informatie aangaande deze mogelijkheden, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Om het stappenplan van de opheffing van een Stamrecht BV te bekijken kunt u klikken op de betreffende link:

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Bankaplein 3
2585 EV  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter