Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Clarus Financieel Adviseurs - Niet Actieve BV

Hieronder volgt het stappenplan van de procedure om een Stamrecht BV (die verder geen activiteiten heeft ontplooid) te liquideren. Voor de meest gangbare Stamrecht BV’s kan dit via een zogenaamde turbo-liquiditatie. 

Stappenplan opheffen Stamrecht BV (standaard variant)

  • Ga in de statuten na wat er bepaald is aangaande de ontbinding van de Stamrecht BV. Zorg ervoor dat deze bepalingen in acht worden genomen bij de volgende stappen.
  • De vergadering van aandeelhouders neemt een besluit tot ontbinding van de Stamrecht BV waarbij ook een vereffenaar en bewaarder van de boeken wordt aangewezen (de bestuurder meestal).
  • De notulen van de ontbinding kunnen ingediend bij de Kamer van Koophandel met behulp van formulier 17.
  • De bewaarder van de boeken dient deze 7 jaren te bewaren.
  • De fiscus wordt ingelicht en er wordt een laatste aangifte VPB gedaan.
Uiteraard kan uw boekhouder u begeleiden bij de opheffing van uw Stamrecht BV. U kunt echter ook hier veel zelf doen en zeker als u de aangiftes altijd zelf heeft verzorgd zal het aan te raden zijn ook zelf de laatste aangifte en uitschrijving af te handelen. In de praktijk zal het lastig zijn een boekhouder te vinden die enkel de ‘laatste’ jaarrekening opstelt omdat deze geen voorkennis heeft van de BV en om zeker te weten dat de laatste aangifte correct is zal er veel extra onderzoek en controles nodig zijn naar de verwerking van het stamrecht in de voorgaande jaren en zal dit daarom of erg kostbaar zijn of simpelweg niet worden aangeboden.
Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites