Clarus Financieel Adviseurs - Niet Actieve BV

Hieronder volgt het stappenplan van de procedure om een Stamrecht BV (die verder geen activiteiten heeft ontplooid) te liquideren. Voor de meest gangbare Stamrecht BV’s kan dit via een zogenaamde turbo-liquiditatie. 

Stappenplan opheffen Stamrecht BV (standaard variant)

  • Ga in de statuten na wat er bepaald is aangaande de ontbinding van de Stamrecht BV. Zorg ervoor dat deze bepalingen in acht worden genomen bij de volgende stappen.
  • De vergadering van aandeelhouders neemt een besluit tot ontbinding van de Stamrecht BV waarbij ook een vereffenaar en bewaarder van de boeken wordt aangewezen (de bestuurder meestal).
  • De notulen van de ontbinding kunnen ingediend bij de Kamer van Koophandel met behulp van formulier 17.
  • De bewaarder van de boeken dient deze 7 jaren te bewaren.
  • De fiscus wordt ingelicht en er wordt een laatste aangifte VPB gedaan.
Uiteraard kunnen wij u begeleiden bij de opheffing van uw Stamrecht BV. Ook hier geldt weer: veel kunt u zelf doen maar voor sommige zaken is het wellicht handig om iemand in te schakelen. Zeker wanneer zekerheid gewenst is dat de fiscus na opheffing ook geen verdere claims meer kan maken is het verstandig een professional in te schakelen voor de opheffing. De kosten zullen voor opheffing niet veel meer bedragen dan voor een ‘normale’ aangifte.
Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Bankaplein 3
2585 EV  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter