Clarus Financieel Adviseurs - de one-stop-shop voor ondernemers

Zoals reeds bekend is geworden zijn er veel zaken die ongemerkt mis kunnen gaan met de administratie van een Stamrecht BV gedurende de jaren dat deze BV activiteiten onderneemt (zoals een verlies in de Stamrecht BV). Hierbij kan het zijn dat dit pas na meerdere jaren duidelijk wordt wanneer de boekhouding van de Stamrecht BV voor het eerst een controle van de inspecteur ondergaat. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat de Stamrecht BV grote fiscale claims met zich meebrengt. Het is een instrument om fiscaal aantrekkelijk met een gouden handdruk om te gaan, niet om fiscaal (en financieel) in problemen te komen. Anders had u de gouden handdruk bij ontvangst wellicht beter kunnen afrekenen om zeker te zijn dat u door de Stamrecht BV later niet in de problemen komt.

Onzekerheid huidige situatie Stamrecht BV
Bij veel Stamrecht BV’s is het voor de eigenaar momenteel niet geheel duidelijk wat de fiscus zou doen bij een controle. Daarbij kan het gaan om een lopend verlies in de Stamrecht BV, een stamrechtovereenkomst of hypotheekovereenkomst die mogelijk niet geheel in orde is, een administratief foutje rondom het startkapitaal bij oprichting etc. etc. Het is goed mogelijk dat de administratie van een Stamrecht BV een paar fouten bevat maar hierop nog niet is aangesproken door de fiscus. Een jaarlijkse aangifte die is afgehandeld (en een definitieve aanslag heeft ontvangen), is namelijk geen enkele garantie dat de fiscus ook akkoord gaat met alle activiteiten, aktes etc. Pas bij een daadwerkelijke controle gaat de fiscus alle zaken goed na en kan dan alsnog met een vervelende conclusie komen.

Duidelijkheid vooraf aangaande activiteiten Stamrecht BV

Om dergelijke onzekerheden te voorkomen zorgen wij ervoor dat u altijd tussentijds al weet waar u aan toe bent. Bij aktes gebruiken we bijvoorbeeld veelal onze eigen sjablonen die al vooraf zijn goedgekeurd door de fiscus. Wanneer we op zoek gaan naar grenzen aangaande bijvoorbeeld de hoogte van de rente, vragen wij simpelweg altijd goedkeuring aan de inspecteur vooraf.
Het is namelijk altijd mogelijk om een akte of een overeenkomst naar de inspecteur te sturen met een begeleidende brief aangaande de gekozen opzet en waarom dit gedaan is. Dan kan de inspecteur dus direct al aangeven of hij wel of niet akkoord is met deze opzet. Is de inspecteur akkoord, dan laten we de akte zoals deze is en weten we zeker dat we in de toekomst nooit problemen krijgen. Is de inspecteur niet akkoord, dan geeft hij aan waarom niet en wat er aangepast moet worden om wel akkoord te zijn. Dit voeren we dan simpelweg uit naar de wens van de inspecteur en daarna kunnen we weer verder.

Contact met de fiscus is makkelijker dan veelal wordt gedacht: we sturen een brief en krijgen een antwoord. Dit doen we zodra we ook maar enige twijfels ergens over hebben.

Zo weet u altijd zeker dat u fiscaal optimaal bezig bent terwijl u ook de zekerheid houdt dat u bij een controle geen enkele problemen kan tegenkomen. Zo hoeft u zich over een bestaande Stamrecht BV nooit zorgen te maken.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites