Clarus advies - financieel adviseurs

Clarus Financieel Adviseurs - Jaarlijkse aangifte

Op deze pagina treft u kort de zaken aan waar u jaarlijks bij de aangifte mee te maken krijgt wanneer u een Stamrecht BV heeft. De standaard boekhouding van een Stamrecht BV (welke wij verder uitwerken in de praktijkvoorbeelden boekhouding Stamrecht BV) betreft:

Verplichte jaarlijkse werkzaamheden bij de boekhouding van een Stamrecht BV

 • De aangifte vennootschapsbelasting
 • Het opstellen van de jaarrekening/balans
 • Het opstellen van de notulen van de jaarvergadering
 • Het deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel

Eventuele (maar ook verplicht) bijkomende zaken bij de administratie van een Stamrecht BV

 • Een maandelijkse salarisadministratie indien er uitkeringen worden betaald uit de Stamrecht BV
 • BTW-aangifte (per kwartaal) indien de Stamrecht BV ook andere werkzaamheden uitvoert

Incidentele werkzaamheden voor de administratie van een Stamrecht BV, afhankelijk van de acties DGA

 • Akte van geldlening voor de DGA (of een familielid/derde)
 • Rekening-courant overeenkomst tussen de DGA en de Stamrecht BV
 • Hypotheekakte tussen de Stamrecht BV en de DGA (of familielid/derde)
 • Opstellen akte van periodieke uitkeringen (op basis van 1% sterftekans)
 • Opstellen van akte om de periodieke uitkeringen te wijzigen of stop te zetten
 • Contact met de fiscus aangaande goedkeuring

Bij alle werkzaamheden aangaande de administratie van de Stamrecht BV kunnen wij u van dienst zijn. De kosten die wij hiervoor vragen kunt u terugvinden op de betreffende pagina. 

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites