Clarus advies - financieel adviseurs

Flexibele uitkeringsrekening Rabobank banksparen

Marnix Wansink:

De Rabobank heeft deze week een flexibele uitkeringsrekening gelanceerd. Daar waar het banksparen voorheen enkel flexibel was gedurende de opbouwfase is er nu dus ook een mogelijkheid gekomen om bij een bank een uitkering te starten die tussentijds gestopt kan worden. Wij beschouwen deze toevoeging als zeer waardevol en is hopelijk een voorbeeld voor de andere banken.

Stopzetten uitkering Rabobank

Een eenmaal gestarte uitkering kan bij de andere banken (momenteel) niet gestopt worden. Bij de Rabobank nu dus wel wat een groot voordeel kan zijn voor diegenen die een uitkering gestart zijn op basis van het tekort in het inkomen (tijdens bijvoorbeeld de WW) maar inmiddels een nieuwe baan hebben gevonden. Voor hen is het fiscaal wellicht veel aantrekkelijker om de uitkering uit te stellen naar het moment waarop het pensioen ingaat of tijdens een eerder stoppen met werken. Bij een ‘gewone’ uitkering heb je dan pech, deze wordt gewoon voortgezet. Bij de Rabobank kun je de resterende uitkeringen samenvoegen en alsnog uitstellen. De kosten hiervoor bedragen € 150.

Onze kanttekeningen aangaande de kosten

De Rabobank vermeldt dat de kosten voor het stopzetten slechts € 150 bedragen. Dit betreffen de administratieve kosten, niet de kosten voor het openbreken van een contract met daarin een vaste rente. Een bankspaar-uitkering bestaat namelijk uit vooraf vastgestelde uitkeringen op basis van een vaste rente bij aanvang. Zo krijgt u gedurende een uitkering van 10 jaar momenteel bijvoorbeeld een rente van 3,5%. Indien u echter na twee jaar al besluit te stoppen met de uitkering terwijl de rente inmiddels opgelopen is naar 5%, dan zal het restantkapitaal niet verder renderen tegen 5%. Het restant van de uitkeringen wordt bij elkaar gevoegd en in een nieuwe opbouwrekening geplaatst met een duur die gelijk is aan de oorspronkelijke duur (hier dus nog 8 jaar) tegen de eerder aangegane rente van 3,5%. Dit is op zich logisch want u had deze rente al vastgelegd in de oorspronkelijke uitkeringsrekening. Volgens ons zijn er echter drie problemen die deze opzet verder kent (te vinden zijn in de voorwaarden van de Rabobank uitkeringsrekening en de Rabobank opbouwrekening), welke we hieronder zullen bespreken en uitwerken in een voorbeeld:

  1. De manier waarop de restantwaarde wordt berekend bij het stopzetten.  
  2. De verplichting om het geld te stallen in een depot met exact gelijke einddatum als de oorspronkelijke uitkering.  
  3. De kosten die gemaakt worden zodra u de uitkeringen weer in wilt laten gaan.

Probleem 1. Hoeveel zijn de resterende uitkeringen na het stopzetten exact waard? Er zit een rentecomponent in en alle betalingen moeten contant gemaakt worden tegen een bepaalde rente. De Rabobank geeft in de voorwaarden een voorbeeldberekening die hier niet voldoende rekening mee houdt waardoor er een flink bedrag ontbreekt. Wij wachten nog op specifieke uitleg op dit onderdeel, zodra dit bekend is nemen wij dit op in deze blog.
Probleem 2. De vraag is maar of de klant na het stopzetten ook toevallig het geld precies weer wilt uitstellen tot de einddatum van de oorspronkelijke uitkeringsrekening. Het is natuurlijk leuk voor de Rabobank om op deze manier renteproblemen te omzeilen maar waarschijnlijk wil de klant ook weer op een flexibel moment de uitkeringen weer in laten gaan.
Probleem 3. Gezien het uitstellen verplicht in een depot is, zullen er kosten gemaakt worden bij het eerder stopzetten van dit depot, iets dat ook geldt voor de omzetting van het depot in een nieuwe uitkering. Deze kosten zijn te berekenen door de oorspronkelijke rente tijdens de uitkeringen af te trekken van de huidige rentestand plus 0,25%. Het resultaat wordt dan vermenigvuldigd met het resterende aantal jaren. Is de rente inmiddels lager dan de oorspronkelijke rente, dan nog zijn de minimale kosten 0,25% per onafgemaakt jaar.

Voorbeeld

Stel dat er € 120.000 wordt gestort in een uitkeringsrekening met een duur van 12 jaar. De rente binnen een dergelijke uitkering bedraagt momenteel 3,50%. De maandelijkse uitkering bedraagt dan € 1.021,74 (dus € 12.261 per jaar). Na twee jaar wil deze persoon de uitkering stoppen (de rente is inmiddels 5%) en een jaar later weer in laten gaan.

Stap 1: stopzetten uitkering. Na twee jaar besluit deze persoon de uitkering te stoppen. Normaal gesproken zou de waarde van de openstaande uitkeringen € 103.325 zijn (de contante waarde op basis van 3,5%). De manier waarop de Rabobank deze berekening maakt is nog niet geheel duidelijk maar in het voorbeeld in hun eigen voorwaarden is de restwaarde ongeveer € 2.000 minder.
Stap 2: omzetting in depot. De waarde zoals door de Rabobank berekend (zeg: € 100.000) wordt nu verplicht in een depot van 10 jaar (de resterende duur) geplaatst tegen de oorspronkelijke rente van 3,5% ook al is de huidige rente 5%.
Stap 3: weer starten van de uitkering. Een jaar later wenst de klant weer de uitkeringen op te starten. Hierdoor wordt het depot opengebroken en worden de kosten bepaald aan de hand van de resterende looptijd en de huidige rentestand. De berekening van de jaarlijkse kosten is dan als volgt: huidige rente plus 0,25% minus oorspronkelijke rente maal huidig kapitaal in het depot. In dit voorbeeld komt dit uit op: 5% + 0,25% – 3,5% * € 103.500 = € 1.811,25 per jaar. Aangezien het depot nog 9 jaar zou lopen zijn de totale kosten € 13.818 (dit is de contante waarde van 9 jaar lang € 1.811,25 per jaar). De waarde die beschikbaar is voor een uitkering bedraagt dus € 89.682, niet de huidige € 103.500.

Uit dit voorbeeld (waar de rente is gestegen in korte tijd) blijkt dat de totale kosten voor het stopzetten van een uitkering en deze weer in laten gaan € 15.968 bedragen, niet slechts € 150. Het grootste deel is te wijten aan de rentestijging maar ook bij een rentedaling komen de kosten in dit voorbeeld in het gunstigste geval uit op een totaal van ongeveer € 5.893.

Dit betreft een algemeen voorbeeld maar wij hebben een speciale tool ontwikkeld om dergelijke kosten goed te kunnen berekenen. U kunt contact met ons opnemen om deze tool toegemaild te krijgen.

Eindoordeel Rabo flexibele uitkeringsrekening

Uiteraard is het mooi dat er een nieuw product is waar extra mogelijkheden ingebouwd zijn. Wij adviseren echter goed te kijken naar de verwachtte opzet om te zien of dit wel een goede optie is. Zeker bij stijgende rentes kan de genoemde flexibiliteit in de praktijk weleens erg tegenvallen qua kosten. De bovenstaande persoon had wellicht beter voor een combinatie kunnen kiezen van een korte uitkering (van bijvoorbeeld twee jaar) gecombineerd met een flexibele uitstelrekening.  Zo kan de uitkering (automatisch) stoppen na twee jaar of kosteloos doorgaan door de flexibele uitstelrekening (wel gratis) om te zetten in een aanvulling op dat moment.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites