Imago Limited (Ltd) nog steeds slecht

Buitenlandse rechtsvorm trekt in Nederland vooral ‘verkeerde’ ondernemers aan.

door Siem Eikelenboom (FD)
 
De rechtsvorm van de euro-bv of limited wordt vaak misbruikt. In bijna twee derde van de faillissementen van Nederlandse bedrijven met die rechtsvormen is sprake van wanbeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieele Dagblad.
 
In die gevallen is de boekhouding (deels) zoek, zijn kort voor of na het bankroet geld en goederen verdwenen of zijn de bestuurders voor de curatoren onvindbaar.
 
Het lijkt erop dat deze rechtsvormen in een groot aantal gevallen de verkeerde ondernemers aantrekken. Uit het onderzoek blijkt dat het gros van de bestuurders een ltd gebruikt omdat ze eerder bij één of meerdere faillissementen zijn betrokken.
 
Op internet worden ltd’s en zogeheten euro-bv’s aangeboden als alternatief voor de besloten vennootschap (bv). De oprichtingskosten van zo’n buitenlandse rechtsvorm zijn lager, notariskosten hoeven niet te worden gemaakt en er geldt geen minimale kapitaalinbreng zoals bij een bv (minimaal 18.000 euro). Bovendien is geen toestemming nodig van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat screent bestuurders van bv’s op een strafblad en/of eerdere faillissementen.
 
Er liggen al geruime tijd plannen voor de zogenoemde flex-bv, een Nederlandse rechtspersoon waarbij de minimumkapitaalvereiste van 18.000 euro komt te vervallen. Maar de screening blijft. Daarmee zou deze bv een bonafide alternatief zijn voor de limited.
 
Deze krant bekeek de verslagen van 123 faillissementen. In 79 van de gevallen is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat is 64%. Uit een onderzoek van het WODC, het wetenschappelijk instituut van Justitie uit 2005 bleek dat in 25% van de faillissementen van bv’s er aanwijzingen waren dat iets mis was.
 
Dat de curator in 44 gevallen niet officieel wanbeleid vaststelde, wil niet zeggen dat in die zaken niets is fout gegaan. Naast verhalen over slecht boekhouden en ongelukkig zakendoen, bevatten de verslagen veel aanwijzingen voor wanbeleid of zelfs regelrechte fraude. Maar doordat in vrijwel alle faillissementen sprake is van een lege boedel hebben curatoren geen geld om goed onderzoek te doen. Als er bovendien weinig crediteuren zijn, is de curator geneigd om in overleg met de rechter-commissaris het faillissement snel op te heffen ‘wegens gebrek aan baten’.
 
De rechtsvormen limited en euro-bv zijn na 2003 populair geworden. Dat jaar oordeelde het Europese Hof dat de Engelse limited ook in het Nederlandse handelsverkeer mag worden gebruikt zonder kapitaalvereiste. De limited moet dan wel bij de Nederlandse Kamer van Koophandel worden ingeschreven.
 
Uit cijfers van de KvK en kredietmanagementbureau Graydon blijkt dat vanaf 2003 in het handelsregister jaarlijks meer ltd’s worden ingeschreven dan in de jaren daarvoor. Cijfers over het aantal euro bv’s zijn er niet omdat deze in feite uit twee aparte rechtsvormen bestaan: de cv en de limited.
 
In de 79 gevallen waarin sprake is van wanbeleid, wordt in totaal door crediteuren (van fiscus tot leverancier) bijna 30 mln euro gevorderd.
 
Copyright (c) Het Financieele Dagblad, 2011.
Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites