Clarus advies - financieel adviseurs

Verdeling Stamrecht BV bij echtscheiding

In een recente rechtszaak procederen een man en een vrouw over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. In een eerdere uitspraak oordeelde de rechter dat de vrouw geen aanspraak kan maken op het in een stamrecht BV ondergebrachte kapitaal. De gelden in de stamrecht BV zouden niet tot het netto-inkomen van de man behoren. Dit vermogen zou daarom niet meegenomen worden in de verrekening van de vermogensrechterlijke afwikkeling. De vrouw gaat in hoger beroep.

Man stelt dat ontslagvergoeding niet tot netto-inkomsten gerekend kan worden

De man stelt dat de gouden handdruk die hij heeft ontvangen niet bij de verrekening van de gelden mag worden geteld. Hij vindt dat er niet gesproken kan worden van netto-inkomsten, omdat het om een eenmalige uitkering zou gaan. De stamrecht BV staat volgens hem buiten het begrip netto-inkomen omdat het een vorm van levensverzekering of oudedagsvoorziening is. De vrouw stelt het tegenovergestelde: zij vindt dat de gelden in de stamrecht BV wel in aanmerking komen voor verrekening. Vast staat dat de storting van de ontslagvergoeding in de stamrecht BV plaatsvond toen de twee nog getrouwd waren.

Rechter bepaalt dat ontslagvergoeding wordt meegenomen in verrekening

De rechter besluit dat de ontslagvergoeding mee moet worden genomen in de verrekening. Zou de gouden handdruk in één keer gestort zijn dan zou er ook sprake geweest zijn van inkomen in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964. De rechter vindt dat de ontslagvergoeding in de Stamrecht BV ook kan worden gezien als inkomen in de zin van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden. De waarde van de aandelen moet worden verrekend

Eerdere tegengestelde uitspraak

In 2008 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de verdeling van een goudenhanddrukstamrecht bij echtscheiding in geval van gemeenschap van goederen. Volgens de Hoge Raad viel het goudenhanddrukstamrecht niet in de huwelijksgemeenschap voor zover sprake was van een inkomensvoorziening die werd genoten na de huwelijkse periode. 

Na deze beide uitspraken blijft het lastig aan te geven of een goudenhanddrukstamrecht moet worden verdeeld bij echtscheiding en zo ja, op welke wijze. Hopelijk komt hier in de toekomst meer duidelijkheid over.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites