Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Clarus Financieel Adviseurs - Waar kan ik op rekenen bij arbeidsongeschiktheid?

Werknemer en arbeidsongeschiktheid

Indien een werknemer ziek wordt of een ongeval krijgt zijn er verscheidene regels en sociale voorzieningen die ervoor zorgen dat deze persoon niet zonder inkomen komt te zitten. Denk hierbij aan de 2 jaar doorbetalingsplicht van de werkgever en de uitkering via de WIA (voorheen AOW) hieropvolgend. Een uitkering is dus gegarandeerd, wel is deze gemaximeerd wat betekent dat personen met relatief hoge inkomens er nog steeds erg op achteruit zullen gaan.

Zelfstandig ondernemer

Voor een ondernemer is de vraag hoe het zit met eventuele uitkeringen uit sociale verzekeringen vrij makkelijk beantwoord. Ingewikkelde regelingen zoals de WIA, de Ziektewet, de Loondoorbetalingsplicht Werkgever en de Toeslagenwet zijn namelijk allen niet van toepassing. Voor een zelfstandige is er simpelweg vanuit de overheid niets geregeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Een zelfstandige is dus genoodzaakt zelf deze zaken af te dekken via een AOV (een arbeidsongeschiktheidsverzekering). Nadeel is dat dit natuurlijk ook betaald dient te worden daar waar men als werknemer gewend was dat dit gedaan werd via premies die de werkgever afdraagt.
Een groot voordeel is echter dat men bij het afsluiten van een AOV niet gebonden is aan de (vaak strenge en beperkende) regels van de WIA. De manier waarop arbeidsongeschiktheid wordt gemeten, de hoogte van de uitkering en de mate waarop eventuele inkomsten in de toekomst in mindering worden gebracht op de uitkering staan niet vast en kunnen zelf bepaald worden.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites