Hoeveel mag ik opbouwen per jaar?

De jaarruimte

Het opbouwen van een lijfrentekapitaal kan niet onbeperkt. Alleen indien een belastingplichtige een tekort aan pensioenopbouw kan aantonen is het mogelijk om lijfrentepremies in aftrek te nemen. Hoeveel iemand precies mag aftrekken hangt af van zijn of haar jaarruimte. De maximale hoogte van de lijfrentepremieaftrek in een jaar bedraagt:

(17% x PG) - 7,5A - O - BSR
PG De premiegrondslag. Deze bestaat uit het totale inkomen minus een franchise van € 11.829. De premiegrondslag bedraagt over 2012 maximaal € 162.457.
ADe jaarlijkse pensioenopbouw door toeneming van de diensttijd. De A-factor wordt door ieder pensioenfonds vermeld op de pensioenopgave.
ODe dotatie aan de oudedagsreserve (alleen voor ondernemers)
BSRDe gedeblokkeerde BSR-gelden (bedrijfsspaarregeling) die zijn aangewend voor vrijwillige pensioenverbetering.

De inhaaljaarruimte

Indien een belastingplichtige niet direct in een bepaald belastingjaar de jaarruimte benut, kan de jaarruimte deze de jaarruimte gedurende maximaal 7 jaar reserveren. De maximale inhaalruimte bedraagt voor 2012 € 6.989 (voor 55-plussers maximaal € 13.802) maar nooit meer dan: 17% x (PG van 2011 – € 11.829).

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites