Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Wat zijn de spelregels met betrekking tot het kapitaal dat ik opbouw?

Het kapitaal dat u opbouwt zal worden bestempeld als een nieuw regime lijfrente. Een aantal specifieke (vooraf benoemde) lijfrentes zijn nog toegestaan bij verzekeraars:

De oudedagslijfrente

De ingangsdatum van deze lijfrentevorm kunt u vrij bepalen maar ligt uiterlijk in het jaar waarin de verzekerde 70 jaar wordt. De duur (of looptijd) van de uitkeringen is levenslang. Dit betekent dat de lijfrentebetalingen verplicht doorlopen totdat de verzekerde komt te overlijden (en eventueel doorbetaald worden aan de partner totdat ook deze komt te overlijden). Deze lijfrentevorm is dus echt als een aanvulling op pensioen te beschouwen aangezien de pensioenbetalingen dezelfde opzet kennen. Bij kleinere kapitalen, of voor personen die het kapitaal om andere redenen liefst op kortere termijn willen ontvangen, is deze vorm minder geschikt aangezien het bedrag over een relatief lange periode wordt uitgekeerd.

De tijdelijke lijfrente

Voor dit type lijfrente geldt de eis niet dat de betalingen levenslang zijn. Hier kunt u zelf (binnen een aantal regels) een vaste eindtijd vaststellen voor de lijfrentetermijnen. U kunt er dus voor kiezen het kapitaal in bijvoorbeeld 5 jaar gespreid te ontvangen in plaats van levenslang (wat statistisch gezien meestal aanzienlijk langer is). Omdat de duur hier korter is zullen de uitgekeerde lijfrentetermijnen veel hoger liggen dan bij een levenslange lijfrente. Dit is voordelig daar waar het lijfrentekapitaal minder groot is of daar waar men vooral in de eerste jaren van pensioen van het kapitaal wil genieten. Een tijdelijke lijfrente mag u niet eerder in laten gaan dan het jaar waarin u 65 wordt, en niet later dan het jaar waarin u 70 wordt. De looptijd van de tijdelijke lijfrente is vrij maar mag niet korter zijn dan 5 jaar. De jaarlijkse uitkeringen mogen niet hoger zijn dan ongeveer € 20.000.

De nabestaandenlijfrente

Een nabestaandenlijfrente biedt, zoals de naam al aangeeft, zekerheid voor uw nabestaanden. De uitkeringen gaan in op het moment dat u overlijdt. Het kapitaal (bij overlijden) wat u tot dit moment heeft opgebouwd wordt direct omgezet in een levenslange lijfrenteuitkering aan de begunstigde. Dit is vaak een partner of één of meerdere kinderen maar kan in principe aan ieder persoon toekomen. Op de beperkende factor dat de lijfrentetermijnen levenslang moeten is echter wel een uitzondering gemaakt. Indien de ontvanger jonger is dan 30 jaar kan ervoor gekozen worden de termijnen te laten lopen tot uiterlijk het jaar waarin de nabestaande 30 wordt. De verplichting dat de uitkeringen ingaan direct na uw overlijden vervalt indien de nabestaande recht heeft op een ANW uitkering (bijvoorbeeld indien de nabestaande kinderen heeft jonger dan 18 jaar).

De lijfrente voor het invalide kind

Dit is een lijfrentevorm is bedoeld voor een meerderjarig invalide kind. De termijnen gaan dus pas in nadat het kind meerderjarig is geworden en zijn levenslang. De jaarlijkse aftrek die u heeft is, in tegenstelling tot alle andere lijfrentevormen, onbeperkt.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites