Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Clarus Financieel Adviseurs - Emigratie

Emigratie ‘normale’ BV
Indien de activiteiten van een ‘normale’ BV naar het buitenland gaan, heeft dit geen gevolgen voor de statutaire zetel van de BV, deze blijft in Nederland. Een Nederlandse BV mag namelijk gewoon zaken doen in andere landen indien gewenst, de BV dient dan echter wel in het betreffende land waar de activiteiten plaatsvinden belasting te gaan betalen, dus niet meer in Nederland. Of er een verhuizing van activiteiten heeft plaatsgevonden wordt veelal bepaald aan de hand van de plaats waar het dagelijkse bestuur (de feitelijke leiding) zich bevindt.

Emigratie Stamrecht BV (voor 2010)
Wanneer een Stamrecht BV naar het buitenland verhuist speelt er een andere situatie. Ten eerste is het weer zo dat niet de Stamrecht BV zelf verhuist maar het bestuur van de Stamrecht BV. De Stamrecht BV blijft dus statutair gevestigd in Nederland, de dagelijkse leiding (uzelf) is verhuisd en daarmee ook de fiscale vestigingsplaats van de Stamrecht BV. Tot zover geen verschil.
 
Echter, een Stamrecht BV dient het vermogen verplicht tot het binnenlands ondernemingsvermogen te rekenen (binnenland is hier Nederland, niet het nieuwe land). Bij een verhuizing van de bestuurder verhuizen de dagelijkse activiteiten en ‘verhuist’ het ondernemingsvermogen dus ook. Dit is voor een normale BV geen probleem, bij een Stamrecht BV is dit helaas niet toegestaan (art. 11, lid 1, letter g van de Wet op de Loonbelasting 1964).
 
U heeft dan twee opties:

 1. De Stamrecht BV opheffen en het tegoed overbrengen naar een bankspaarrekening of verzekering. De bank of verzekeraar zijn in Nederland gevestigd dus dat levert daarna geen problemen op als u verhuist. Alleen de klant verhuist immers, niet het bestuur van de partij die het geld beheert. Klik op de link voor meer informatie voor het opheffen van de Stamrecht BV.
 2. De Stamrecht BV blijft bestaan. Hiervoor moet de BV dus het stamrechtkapitaal tot het binnenlands ondernemingsvermogen blijven rekenen wat inhoudt dat het dagelijkse bestuur niet naar het buitenland mag verhuizen. Dit kan alleen bereikt worden door een plaatselijke partij bestuurder te maken van uw Stamrecht BV. Dit kan op twee manieren:
  1. Een niet-professionele partij mag naar willekeur aangewezen worden. Een vriend(in), broer of zus, oom of tante etc. etc. kunt u allen als bestuurder aanwijzen van de Stamrecht BV. Het voordeel is dat u achter de schermen de beslissingen kunt blijven nemen, een nadeel is dat u deze persoon met veel rompslomp opzadelt. Een ander nadeel is het feit dat deze persoon volledige beschikkingsmacht krijgt over het geld en de te nemen beslissingen (als dit niet zo is en u behoudt deze rechten dan verhuist het feitelijke bestuur toch met u mee) wat niet altijd prettig is.
  2. U draagt het dagelijks bestuur van de Stamrecht BV over aan een professionele partij. Wanneer een professionele partij het bestuur voor u overneemt dient deze verplicht te beschikken over een vergunning van De Nederlandsche Bank op basis van de Wtt (Wet toezicht trustkantoren). Uw eigen boekhouder of accountant mag deze werkzaamheden dus niet voor u uitvoeren aangezien dit geen trustkantoor is.

In beide gevallen blijft u 100% aandeelhouder van de Stamrecht BV. Het probleem dat ontstaat bij het verleggen van het bestuur is dus dat u moet kiezen tussen een bekende die u hierbij helpt of een trustkantoor. Het nadeel van een trustkantoor is dat deze meestal (vanwege de risico’s die gepaard gaan met het bestuur van ondernemingen) vrij hoge kosten zullen rekenen. Dit is voor grote, internationaal opererende bedrijven geen probleem maar voor een ‘simpele’ Stamrecht BV kan een paar duizend euro per jaar erg vervelend zijn.

Emigratie Stamrecht BV (na 2010)
Sinds 1 januari 2010 is er een aanpassing in de wetgeving aangaande de emigratie van een Stamrecht BV (artikel 19a Wet op de Loonbelasting). Het is nu mogelijk geworden om de Stamrecht BV ook fiscaal mee te laten verhuizen met de bestuurder mits de verhuizing binnen de Europese Unie is. U hoeft dan dus geen andere bestuurder aan te stellen. De eisen die voor een dergelijke verhuizing worden gesteld zijn:

 • De Stamrecht BV rekent het stamrecht tot het (nieuwe) binnenlandse ondernemingsvermogen;
 • Er wordt aannemelijk gemaakt dat de Stamrecht BV in het buitenland aan winstbelasting wordt onderworpen;
 • Er wordt met de fiscus overeengekomen bepaalde informatie te (blijven) verstrekken;
 • Er wordt met de fiscus overeengekomen de verschuldigde belasting te voldoen.

Om de verhuizing te realiseren dienen de volgende stappen genomen te worden:

 • In een aandeelhoudersvergadering wordt het besluit tot verhuizen genomen;
 • De notulen van deze vergadering worden opgesteld;
 • De belastingdienst wordt geïnformeerd over de verhuizing van het bestuur van de Stamrecht BV;
 • De lopende rekeningen worden overgezet naar rekeningen in het nieuwe vestigingsland;
 • De Stamrecht BV wordt ingeschreven in het handelsregister van het vestigingsland;
 • Eventueel aanvragen overige vergunningen en nummers, afhankelijk van het land.

 
De uitkeringen uit de Stamrecht BV bij emigratie
U bent nu ook als klant van de Stamrecht BV verhuisd wat gevolgen heeft voor de belasting die u dient te betalen over de uitkeringen die u van de Stamrecht BV ontvangt. De spelregels aangaande deze uitkeringen blijven gelijk, de verschuldigde belasting hangt af van het belastingverdrag tussen Nederland en het nieuwe vestigingsland. Nederland kan heffingsbevoegd blijven (meestal het geval) of het vestigingsland kan bevoegd worden. Indien Nederland heffingsbevoegd blijft heeft u wel het voordeel dat u na emigratie geen premies volksverzekeringen en/of bijdrage ZVW meer hoeft te betalen. Dit betreft maar liefst een vrijstelling van 31% over de eerste twee belastingschijven.
 
Voor meer informatie aangaande de specifieke belastingverdragen (er zijn tal van aanvullingen en uitzonderingen) kunt u uiteraard eens contact met ons opnemen.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites