Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Kan Clarus mij helpen met de planning en afwikkeling van mijn lijfrente?

Zoals u in de vorige vragen heeft kunnen lezen, speelt de fiscale regelgeving een grote rol in de manier waarop u uw lijfrente kunt inzetten binnen uw financiële planning. Zeker in de gevallen waar er meerdere lijfrentes (met meerdere fiscale regimes) samen bekeken dienen te worden is het prettig om een totaalplanning te maken. In een dergelijke planning gaan wij op zoek naar een goede balans tussen uw persoonlijke wensen en een optimale belastingbesparing. Dit alles uiteraard binnen de fiscale wetgeving. Uit deze planning komt een advies naar voren met betrekking tot uw lijfrente(s). Nadat dit advies met u is besproken (bijvoorbeeld het uitstellen van het kapitaal, het aankopen van direct ingaande lijfrente of één van de vele andere mogelijkheden) kunnen wij voor u op zoek naar de beste partij voor de uitvoering van dit advies. Om volledig onafhankelijk te kunnen adviseren zijn wij aangesloten bij een zeer groot aantal verzekeraars alsmede de banken voor de bankspaarproducten. Dit geeft naast de genoemde onafhankelijkheid ook het voordeel dat wij die partij kunnen vinden die simpelweg het sterkste tarief in de markt heeft. Wij werken daarbij zonder provisie dus de rentes die u ontvangt zijn ook echt de hoogst vindbare.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites