Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Ik staak mijn bedrijf en heb een stakingswinst, hoe werkt een stakingslijfrente

Indien een onderneming wordt beëindigd (staking), moet met de fiscus worden afgerekend over de zogenaamde stakingswinst. Stakingswinst moet worden onderscheiden van de ‘gewone’ winst die tot het moment van de overdracht met de normale exploitatie behaald wordt. De stakingswinst kan bestaan uit:

De stakingswinst wordt gevormd door het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de fiscale boekwaarde. Deze stakingswinst bestaat, zoals hierboven is beschreven, uit de stille reserves in de bedrijfsmiddelen en de goodwill en wordt belast in het jaar van staking. Ook over eventuele fiscale reserves en een eventuele desinvesteringsbijtelling moet belasting worden betaald.

Van deze stakingswinst kan wel een bedrag van € 3.630 onbelast worden genoten en kan met gebruik van de MKB-winstvrijstelling een deel van de winst onbelast worden ontvangen. Het meerdere wordt belast in Box I tegen het progressieve tarief. Er bestaat echter een mogelijkheid om directe fiscale heffing te voorkomen door gebruik te maken van de lijfrentepremieaftrek. In het jaar waarin een onderneming wordt gestaakt, kan de maximale lijfrentepremieaftrek namelijk aanzienlijk worden verhoogd. Deze ‘extra’ lijfrentepremieaftrek bij een staking bedraagt:

Op de genoemde bedragen komt het volgende in mindering:

Het kapitaal waarvoor de ondernemer een lijfrente kan bedingen dient bij een verzekeraar gestort te zijn binnen een half jaar na het kalenderjaar waarin er gestaakt is. Voor deze lijfrente zal het nieuwe regime van toepassing zijn. Voor verdere informatie of advies op dit gebied kunt u contact met ons opnemen.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites