Wat zijn de mogelijkheden van een oud regime?

Over de jaren heen zijn de fiscale regels op lijfrentegebied steeds strenger geworden. Gevolg hiervan is dat hoe ‘ouder’ de lijfrente is, hoe flexibeler u bent in de manier waarop u deze kunt laten uitkeren. Een oud regime lijfrente heeft dan ook de meeste mogelijkheden. Hieronder volgt uitleg over een aantal manieren waarop de oud regime lijfrente ingezet kunnen worden. Voor verdere uitleg, of om te zien of een bepaalde oplossing in uw geval de beste keuze is, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Direct ingaande lijfrente of direct ingaande bankspaaruitkering

De direct ingaande uitkering is een populaire optie aangezien deze juist dat doet waar de lijfrente ooit voor bedacht is: het biedt een (maandelijkse) aanvulling op uw inkomen op het moment dat dit benodigd is. U hebt tijdens uw werkzame leven fiscaal aantrekkelijk gespaard om nu (tijdens uw pensioen of prepensioen) het gespaarde kapitaal om te zetten in een maandelijkse aanvulling: een direct ingaande uitkering. U bent in vergelijking met een nieuw regime lijfrente zeer vrij om te bepalen wanneer deze lijfrente ingaat. Ook de looptijd (het aantal jaren waarin het totale kapitaal wordt uitgekeerd) kunt u zelf bepalen. Aangezien de lijfrentetermijnen belast zullen zijn kunt u de flexibiliteit van een oud regime lijfrente uitstekend gebruiken om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen over het lijfrentekapitaal. Uiteraard kunnen wij u hierbij verder assisteren.

Ineens uit laten keren

Ondanks de relatieve onbekendheid van deze optie (een verzekeraar of tussenpersoon heeft namelijk geen kans een nieuwe polis op te maken) kunt u er voor kiezen het eindkapitaal in één keer uit te laten keren. Deze uitkering is dan wel (progressief) belast op het moment dat u deze ontvangt. De uiteindelijike belastingdruk hangt daarbij af van uw leeftijd en overige inkomen op het moment van ontvangst. Over het algemeen zal het fiscaal gezien niet de optimale oplossing zijn (ook omdat het kapitaal vanaf de ontvangst onderdeel zal zijn van uw vermogen en belast zal worden met de vermogensrendementsheffing) maar in sommige specifieke gevallen is het een aantrekkelijke optie.

Het kapitaal doorschuiven

Indien u op het moment van expiratie van uw polis het kapitaal nog niet nodig heeft (of er nog te veel belasting over moet betalen indien u de uitkeringen nu ontvangt), kunt u ervoor kiezen het kapitaal naar de toekomst door te schuiven. Dit kan (soms) door de einddatum op uw bestaande polis te verlengen maar u kunt ook het kapitaal bij een andere verzekeraar (of bankspaarproduct) onderbrengen, afhankelijk van uw wensen en natuurlijk de aanbiedingen van de verschillende partijen. Voordeel van het doorschuiven van het kapitaal is dat u voorlopig nog belastingvrij kunt doorsparen (of beleggen) en de lijfrente zo plannen dat u deze pas ontvangt op een moment dat u in een lagere belastingschijf zit. Een ander voordeel is dat u zo ook de flexibiliteit in stand houdt; u kunt later beslissen om een lijfrente af te sluiten, het kapitaal ineens uit te laten keren, het kapitaal te schenken etc.etc. Daar waar het uiteindelijke einddoel van het kapitaal nog niet geheel bekend is, kan een lijfrente ook in een flexibele polis gestort worden waarbij u vrij bent op ieder moment in de toekomst alsnog een lijfrente in te laten gaan (of te schenken). Dit type polis is speciaal ontwikkeld voor oud regime lijfrentes en houdt alle opties dus voor u open. Neem contact met ons op voor verdere informatie hierover.
Indien u ervoor kiest de waarde onder te brengen in een (uitgestelde) bankspaarrekening, verliest u uw oud regime op dit geld. Vanaf dat ogenblik heeft u dus alleen nog de nieuw regime opties aangaande de besteding.

Schenking

De mogelijkheid om het kapitaal te schenken kan grote fiscale voordelen bieden en is iets wat we bij een advies ook altijd zullen bespreken. Vooral daar waar u voorziet te zijner tijd (bij overlijden of eventueel eerder als schenking) geld na te laten aan uw kinderen (of kleinkinderen), is het van groot belang te bekijken of dit beter in de vorm van lijfrentekapitaal gedaan kan worden. Meestal levert dit grote fiscale voordelen op. De persoon aan wie de schenking wordt gedaan behoudt in de (nieuwe) polis namelijk de lijfrenteclausule waardoor het kapitaal, net als bij u oorspronkelijk, niet wordt toegekend aan het vermogen en er dus geen vermogensrendementsheffing over geheven zal worden. De ontvanger kan dan op zijn/haar beurt zelf fiscaal aantrekkelijk doorsparen en behoudt alle mogelijkheden van het oude regime zoals op deze pagina besproken. De ontvanger kan te zijner tijd het kapitaal ook weer doorschenken of opnemen in de vorm van een lijfrente wanneer deze persoon in een lage belastingschijf zit. Ideaal voorbeeld hiervan is de studielijfrente: u schenkt de uitkeringen direct aan uw (klein)kinderen tijdens de studie. De inkomstenbelasting zal dan bij hen geheven worden in plaats van bij u. Veelal zit een studerend kind in de laagste belastingschijf en betaalt dan ook minimale belasting. Door de maandelijkse termijnen goed te plannen kan het zelfs zo zijn dat uw (klein)kind helemaal geen belasting verschuldigd zal zijn daar waar u tot aan 52% had moeten betalen.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites