Clarus advies - financieel adviseurs
Sub menu

Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. overlijdensdekking?

Bij het banksparen is dit erg simpel: u hoeft geen keuze te maken aangezien de bank altijd 100% uitkeert van de aanwezige waarde. Een lijfrente is een levensverzekering. Dit betekent dat u, anders dan bij banksparen, keuzes zal dienen te maken aangaande een overlijdensuitkering. Uw mogelijkheden zijn afhankelijk van het type lijfrenteverzekering dat u sluit: een direct ingaande lijfrente of een uitgestelde lijfrente.

Direct ingaande lijfrente

Bij een direct ingaande lijfrente wordt uw lijfrentekapitaal omgezet in een periodieke uitkering. U kunt kiezen uit een lijfrente op één leven of een lijfrente op twee levens. In het eerste geval zal, bij uw overlijden, de verzekering stoppen met uitkeren. Een eventuele partner zal geen uitkeringen ontvangen. In het tweede geval zal de verzekeraar bij uw overlijden de lijfrente uitkeringen door blijven betalen aan uw partner. Hierbij kunt u ervoor kiezen om de uitkeringen voor 100% door te laten gaan of voor een lager percentage (vaak wordt er voor 70% gekozen). Hoe sterker de overlijdensdekking, hoe lager de initiele uitkeringen van uw lijfrente zullen zijn. De hoogste uitkeringen ontvangt u bij een lijfrente op één leven, de laagste bij een uitkering met 100% overgang op de partner.
Zelfs bij een lijfrente op twee levens is het natuurlijk mogelijk dat er kapitaalverlies optreedt wegens een overlijden. Indien u en uw partner namelijk komen te overlijden voor de einddatum van de polis, zal de verzekeraar stoppen met de uitkeringen. Om dit verlies tegen te gaan is het mogelijk een contraverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt voor een uitkering aan de kinderen indien beide verzekerden overlijden voor de einddatum van de lijfrente.

De keuzes die u heeft bij een direct ingaande lijfrente zijn:

Bij de tweede variant worden de uitkering ook verlaagd als de partner overlijdt tijdens de lijfrente. Bij de overige drie varianten verandert er niets in de hoogte van de uitkering aan de oorspronkelijke eerste verzekerde wanneer de partner overlijdt.

Uitgestelde lijfrente

Bij een uitgestelde lijfrente zijn de mogelijkheden anders dan bij een direct ingaande lijfrente, deze zijn:

Om deze mogelijkheden te verduidelijken geven wij nu een voorbeeld van hoe deze verschillende vormen van overlijdensdekking er in de praktijk uitzien. Als uitgangspunt nemen we een verzekering waarbij de verzekerde een kapitaal stort van € 50.000 en de verzekering bij leven na 15 jaar € 100.000 uitkeert. Stel dat de verzekerde na 12 jaar komt te overlijden (stel dat de waarde in de polis op dat moment € 90.000 bedraagt). De overlijdensuitkering ziet er bij iedere mogelijkheid als volgt uit:

De gekozen overlijdensdekking speelt een grote rol in het rendement dat een verzekeraar u vergoedt. Hoe hoger de dekking, hoe lager het rendement. Dit geldt voor zowel een direct ingaande lijfrente als een uitgestelde lijfrente.
Daarom adviseren wij u goed op de dekking te letten bij het vergelijken van verschillende offertes. In de praktijk blijkt dat veel aanbieders kiezen voor een lagere overlijdensuitkering om zo tot een hogere offerte te komen. Veelal kijkt de consument namelijk vooral naar de hoogte van de uitkering bij het vergelijken van de offerte, niet zozeer naar de achterliggende voorwaarden. Zeker waar de verzekeringstermen erg op elkaar lijken (70% overgang langstlevende t.o.v. 70% overgang tweede verzekerde of 90% opgebouwde waarde t.o.v. 90% koopsomrestitutie) kiezen veel aanbieders voor de lagere dekking om ervoor te zorgen dat de uitkering sterk overkomt. Indien u hierover verdere vragen heeft, of uw offerte eens wil bespreken om te zien hoe het precies zit met de overlijdensdekking kunt u contact met ons opnemen.

Over ons

Hoofdkantoor Den Haag
Noordeinde 35
2514 GC  DEN HAAG

Vestiging Venray
Langstraat 125
5801 AC  Venray

tel : 085 303 09 53
info@clarusadvies.nl

Contact
Social Sharing Sites